Samoan / Gagana Samoa

Uosigitone Law Help tuʻuina mai fua faʻamatalaga faaletulafono ma pe faʻafefea ona faʻafesoʻotaʻi fesoasoani fesoasoani i le Setete o Washington. Kiliki i le autu i lalo atu e maitau punaoa.

Feagai ma se Faateesega? Valaau le 1-855-657-8387.

Apalai i luga o le uepisaiti  i le CLEAR*Online 

Feagai ma se Fāoga o lau Fale? Valaau le 1-800-606-4819.

Feagai ma se mataupu faaletulafono i totonu o le Itumalo King  (ese atu mai se Faateesega poo se Fāoga Fale)? Valaau le 2-1-1 (poo le numera 1-877-211-9274) aso o le vaiaso 8:00 am - 6:00 pm. E mafai ona avatu se faasinomaga mo se aunaga mo fesoasoani faaletulafono.

Feagai ma se mataupu faaletulafono i fafo atu ma le Itulamalo King  (ese atu mai se Faateesega poo se Fāoga Fale)? Valaau le CLEAR Hotline ile 1-888-201-1014 aso o le vaiaso ile va o taimi nei 9:15 am - 12:15 pm pe apalai i luga o le uepisaiti nwjustice.org/apply-online.

Tagata Matutua (60 tausaga pe sili atu) o feagai ma mataupu faaletulafono i fafo o le Itumalo King e mafai fo'i ona valaau le CLEAR*Sr at 1-888-387-7111.

Tagata tutuli pe faigata ona faalogo, faigata ona tautala  e mafai ona valaau mai i se isi o numera nei ma faaaogā masini faasalalau ua e filifili iai.

Faaliliu upu ua saunia.

Volver arriba