Thay đổi lệnh nuôi con của người không phải cha mẹ hoặc quyền giám hộ trẻ vị thành niên để nhận lại con của quý vị

Xin Lưu Ý:

  • Lĩnh vực pháp lý này vẫn còn mới và đang phát triển. Quận của quý vị cần nộp hồ sơ có thể có thông lệ riêng. Hãy cố gắng nói chuyện với một luật sư địa phương, người hiểu biết về luật gia đình trước khi quý vị nộp bất kỳ hồ sơ nào lên tòa án.

Tải Xuống | PDF In Được

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Jan 06, 2022
Was this information helpful?
Volver arriba