energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Nahaharap sa Pagpapaalis? Humingi ng Tulong!

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Ukrainian / Українська
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Alamin ang tungkol sa moratoryo sa pang-estado at pederal na pagpapaalis at kung ano ang dapat gawin kung ang iyong landlord ay nagtatangkang paalisin ka. Facing Eviction? Get Help! (Tagalog)

Contenido

Humingi ng Tulong

Saang county ka nakatira?

 

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Mga Karagdagang Tagatulong

Hindi makita ang iyong kailangan? Bisitahin ang aming Lugar ng paksang pagpapaalis para sa lahat ng aming impormasyon tungkol sa pagpapaalis sa estado ng Washington.

Last Review and Update: Jul 19, 2021