Nawalan ako ng trabaho. May utang pa ba sa akin ang aking tagapag-empleyo? May utang ba ako sa kanila?

Volver arriba