Bằng lái xe bị treo do chưa trả tiền phạt vi phạm giao thông có lấy lại được theo lệnh mới của tòa án

Xin lưu ý:

  • Thông tin này chỉ dành cho quý vị sống tại bang Washington.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Sở Cấp Bằng (DOL) không còn có thể treo bằng lái xe vì người lái xe không trả tiền phạt vi phạm giao thông mà không có tính chất hình sự hoặc đã không hầu tòa khi nhận được giấy phạt vi phạm giao thông. Một tòa án đã tuyên bố điều này là trái với hiến pháp.
Tòa án đã yêu cầu Sở Cấp Bằng khôi phục các bằng lái bị treo này, có nghĩa là bằng lái sẽ không còn bị treo nữa. Tòa án cũng cấm Sở Cấp Bằng tự động treo bằng lái xe đối với các trường hợp chưa trả tiền phạt vi phạm giao thông cho đến khi luật mới có hiệu lực vào tháng 1 năm 2023.

  • Lệnh của tòa án này chỉ liên quan đến việc treo bằng cho các vi phạm giao thông không có tính chất hình sự như chạy quá tốc độ. Lệnh này không bao gồm việc treo bằng cho các vi phạm giao thông có tính chất hình sự như lái xe trong khi bằng lái bị treo hoặc bị thu hồi (DWLS3), lái xe khi sử dụng ma túy hoặc rượu (DUI), hoặc lái xe liều lĩnh.

Nếu bằng lái của quý vị bị treo chỉ vì quý vị chưa trả tiền phạt vi phạm giao thông hoặc không hầu toà:

  • Bằng lái xe của quý vị không còn bị treo kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021.
  • Quý vị sẽ không phải trả $75 phí cấp lại bằng lái xe.
  • Sở Cấp Bằng sẽ khôi phục bằng lái của quý vị nếu quý vị đủ điều kiện khôi phục.

Đăng ký miễn phí tại trang web License eXpress của Sở Cấp Bằng để xác định tình trạng bằng lái xe của quý vị tại địa chỉ dol.wa.gov/licenseexpress.html. Hãy làm theo hướng dẫn từng bước.
Quý vị vẫn phải trả phí cấp bằng và phí gia hạn bình thường. Để tìm hiểu về những khoản phí này, hãy tham khảo tại dol.wa.gov/driverslicense/fees.html.
Một số người lái xe sẽ cần phải thi lái xe. Để tìm hiểu về các yêu cầu, lệ phí thi và địa điểm thi, hãy truy cập dol.wa.gov/driverslicense/testing.html.

Có thể. Kiểm tra để xác nhận rằng lệnh treo bằng lái xe đã được dỡ bỏ bằng một trong hai cách sau:

 

Quý vị có thể bắt đầu lái xe lại nếu tất cả những điều sau đây đều đúng:

  • Bằng lái của quý vị đã bị treo trong vòng 6 năm qua do không trả tiền phạt hoặc không hầu toà
  • Bằng lái xe của quý vị chưa hết hạn trong thời gian đó
  • Quý vị còn đang giữ bằng lái của quý vị

* Lái xe trong khi bằng lái xe bị treo là bất hợp pháp. Đừng liều lĩnh để mình bị phạt hoặc có thể bị bỏ tù. Chỉ lái xe khi có bằng lái hợp lệ.

. Các khoản phí vẫn còn đó.
Quý vị có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán hoặc, thay vì thanh toán, hãy yêu cầu thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng để bù cho khoản nợ đó.  Tham khảo phần Bằng Lái Xe Của Tôi Bị Treo. Tôi Có Thể Lấy Lại Bằng Không?

  • CẢNH BÁO: Tiền lương và/hoặc tài khoản ngân hàng của quý vị có thể bị cấn trừ nợ nếu quý vị không trả tiền phạt hoặc không thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng.

Bằng lái của quý vị là hợp lệ và quý vị có thể lái xe khi mang theo bằng lái đó. Quý vị vẫn còn nợ tiền phạt do vi phạm giao thông. Xin nhắc lại, quý vị có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán hoặc thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng, nếu quý vị không có khả năng thanh toán toàn bộ tiền phạt đó.
Để biết thêm thông tin, tham khảo phần Bằng Lái Xe Của Tôi Bị Treo. Tôi Có Thể Lấy Lại Bằng Không? trên WashingtonLawHelp.org.

Nếu bằng lái của quý vị hết hạn, quý vị phải gia hạn bằng lái. Việc gia hạn có thể bao gồm bài thi lý thuyết và thực hành lái xe. Truy cập dol.wa.gov/driverslicense/testing.html để tìm hiểu về các yêu cầu, lệ phí thi và địa điểm thi.
Mang giấy tờ tùy thân khác cho đến khi quý vị nhận lại bằng lái của mình.

Bằng lái của quý vị vẫn có thể bị treo vì một số lý do khác. Ví dụ, nếu quý vị bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm tài chính, được gọi là bảo hiểm SR-22, dành cho những người lái xe có rủi ro cao, hoặc nếu quý vị đã không trả tiền cấp dưỡng con.
Sở Cấp Bằng cũng có thể tạm treo bằng lái của quý vị nếu quý vị nhận được quá nhiều giấy phạt vi phạm giao thông trong một khoảng thời gian ngắn (hơn sáu giấy phạt trong vòng một năm hoặc hơn bảy giấy phạt trong vòng hai năm).
Để biết thông tin về bảo hiểm SR-22 cho người lái xe có rủi ro cao, hãy truy cập dol.wa.gov/driverslicense/sr22.html
Để hiểu rõ về việc tạm treo bằng lái do không trả tiền cấp dưỡng con, hãy tham khảo Tiền Cấp Dưỡng Con và Tạm Treo Bằng Lái. Quý vị cũng có thể truy cập dol.wa.gov/driverslicense/suspendchildsupport.html
Mang giấy tờ tùy thân khác cho đến khi quý vị nhận lại bằng lái của mình.

Nếu quý vị chưa được cấp bằng lái xe ở Washington hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác và quý vị bị phạt do vi phạm giao thông, Sở Cấp Bằng đã đình chỉ quyền lái xe của quý vị.  Kiểm tra tình trạng của quý vị tại dol.wa.gov/driverslicense/checkstatus.html, vì bây giờ quý vị có thể đủ điều kiện để nhận được bằng lái của mình.
Nếu bây giờ quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể tham gia các bài thi lý thuyết và thực hành để lấy bằng lái. Để tìm hiểu về các yêu cầu, lệ phí thi và địa điểm thi, hãy truy cập dol.wa.gov/driverslicense/testing.html.
Mang giấy tờ tùy thân khác cho đến khi quý vị nhận lại bằng lái của mình.

Nếu quý vị bị cáo buộc lái xe trong khi bằng lái xe bị treo ở cấp độ ba (DWLS3) và cáo buộc đã được giảm, huỷ bỏ hoặc quý vị không bị kết tội DWLS3, quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn lệ phí $75 để được cấp lại. Gửi email cho Sở Cấp Bằng tại FTAQuestions@dol.wa.gov trước khi đến Sở Cấp Bằng hoặc xin cấp lại trực tuyến để thông báo cho nhân viên Sở Cấp Bằng về trường hợp của quý vị. Sở Cấp Bằng sẽ xem xét hồ sơ lái xe của quý vị để xác định xem quý vị có đủ điều kiện để được miễn trừ hay không. Nếu có thắc mắc, hãy gửi email cho Sở Cấp Bằng theo địa chỉ FTAQuestions@dol.wa.gov và nếu quý vị cần hỗ trợ, hãy tham khảo thông tin dưới đây.

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: May 26, 2022
Was this information helpful?
Volver arriba