Ua Tuuina mai e le Pulefale se Faasilasilaga mo le 90-Aso

Faamolemole matau:

  • Faitau pe afai o oe o se tagata e nofo i le setete o Uasigitone. Atonu e ese le tulafono i isi setete.
  • O Tulafono mo Faateesega o loo suia pea. Faitau suiga fou e uiga i le tulafono i le uepisaiti nei WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba