WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Công Lý Hình Sự

 • Tôi có thể bỏ phiếu được không?

  Một người mất quyền bỏ phiếu nếu bị kết án là người lớn bị một tội đại hình theo luật tiểu bang Washington, và không đủ điều kiện để bỏ phiếu trong khi thụ án một tội đại hình theo luật tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên, quyền bỏ phiếu được tự động phục hồi khi người đó không còn dưới sự giám sát của Bộ Cải Huấn Tiểu Bang Washington (DOC), và đã hoàn tất thời gian thụ án một bản án đại hình ban bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang. Biểu đồ này sẽ giúp quý vị tìm hiểu một người có án hình sự có đủ điều kiện để bỏ phiếu hay không. Content Detail

  By:
  ACLU
  Read this in:
  English
  Spanish / Español
  Korean / 한국어
  Oromo / ኦሮምኛ
  Somali / Soomaali
  Vietnamese / Tiếng Việt
  Chinese / 中文
 • Vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, luật REAL ID sẽ có hiệu lực tại tiểu bang Washington.

  Quốc Hội thông qua luật REAL ID vào năm 2005 để chống lại nạn khủng bố và việc trộm cắp danh tính. Luật này đặt ra các yêu cầu mới cho việc nhận dạng danh tính để các cơ quan liên bang có thể chấp nhận cho việc đi máy bay nội địa và ra vào các cơ sở liên bang nhất định. Để tuân thủ, một tiểu bang phải tạo ra một loại ID mà yêu cầu những người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về danh tính, tình trạng cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và các tính năng bảo vệ chống sao chép bất hợp pháp. Tất cả các tiểu bang phải tuân thủ theo luật này trước khi nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Read More

  By:
  WA State Department of Licensing
  Read this in:
  English
  Spanish / Español
  Korean / 한국어
  Vietnamese / Tiếng Việt
  Chinese / 中文
YouTube