Chủ nhà Có thể Làm Thế Không?

Xin lưu ý:

Frequently Asked Questions (FAQ)

Có thể. 
Trong hầu hết các trường hợp, chủ nhà của bạn phải để bạn trả tiền đặt cọc, các khoản phí không hoàn lại và tiền thuê nhà tháng cuối cùng bằng cách trả góp.
Chủ nhà của bạn có thể từ chối yêu cầu của bạn về kế hoạch thanh toán nếu tổng số tiền đặt cọc và các khoản phí không hoàn lại nhỏ hơn hoặc bằng 25 phần trăm tiền thuê nhà tháng đầu tiên và chủ nhà của bạn không yêu cầu bạn phải trả tiền thuê nhà tháng cuối cùng khi bạn chuyển đến. Vui lòng đọc Người Thuê Nhà Hiện Giờ Có Thể Trả Hầu Hết Các Chi Phí Chuyển Đến bằng cách Trả góp.

Không. Chủ nhà của bạn không thể khóa nhốt bạn bên ngoài nơi ở đó, dù thế nào chăng nữa, kể cả khi bạn chưa trả tiền thuê. Chủ nhà phải trải qua quy trình về trục xuất tại tòa nếu không muốn cho bạn tiếp tục vào nhà thuê. Chủ nhà không thể

 • thay các ổ khóa
 • thêm các ổ khóa mới
 • ngăn bạn vào trong nơi ở đó theo bất kỳ cách nào  
 • khóa nhốt bạn ở ngoài kể cả khi bạn đang trễ tiền thuê

* Chỉ có cảnh sát quận mới được thay đổi ổ khóa sau khi trục xuất.

Không. Chủ nhà chỉ có thể vào nhà mà không cần thông báo cho bạn nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc nếu bạn đã “bỏ hoang” ngôi nhà. Hãy đọc tiếp để biết bỏ hoang nhà là như thế nào.
Thông thường, chủ nhà phải thông báo cho bạn ít nhất hai ngày trước khi họ muốn vào nhà, chẳng hạn như để sửa chữa hoặc kiểm tra định kỳ. Nếu chủ nhà cần cho người muốn mua hoặc thuê nơi đó xem thì họ được phép chỉ cần báo trước một ngày trước khi vào.
Bất kỳ thông báo nào cũng phải có ngày giờ chính xác hoặc những ngày mà chủ nhà cần vào. Nếu không có thời gian cụ thể, thông báo có thể đưa ra một khoảng thời gian nếu có giờ sớm nhất và muộn nhất có thể. Thông báo cũng phải có số điện thoại để bạn có thể yêu cầu đổi lịch hoặc từ chối cho vào. Bạn không thể từ chối chủ nhà một cách vô lý nếu họ có lý do chính đáng để cần phải vào nhà.
Chủ nhà cũng phải tôn trọng quyền của người thuê nhà được tận hưởng sử dụng ngôi nhà mà không bị xâm phạm liên tục. Ngoài ra, chủ nhà không được tìm cách quấy rối bạn bằng cách vào nhà liên tục. Nếu họ làm vậy, bạn có thể yêu cầu họ dừng lại bằng văn bản. Nếu họ tiếp tục vào nhà mà không có lý do chính đáng sau khi bạn đã yêu cầu họ dừng lại, bạn có thể kiện lên tòa án để đòi bồi thường số tiền lên đến $100 mỗi khi họ cố gắng lợi dụng quyền vào nhà.

Có, nhưng chỉ khi để thực hiện sửa chữa. Chủ nhà không thể ngắt các tiện ích của bạn

 • Bởi vì bạn trễ tiền thuê nhà.
 • Nhằm cố gắng bắt bạn chuyển đi.

Việc chủ nhà ngừng chi trả các hoá đơn tiện ích để ngắt các dịch vụ cũng là bất hợp pháp.
Bạn có thể kiện chủ nhà của mình ra tòa nếu như chủ nhà ngắt các tiện ích của bạn. Nếu bạn thắng, thẩm phán có thể xử cho bạn được $100 cho mỗi ngày bạn không có tiện ích.

Có, nhưng chỉ khi bạn bỏ hoang nơi ở đó. Theo luật tiểu bang, bạn chỉ bị coi là bỏ hoang nơi ở nếu cả hai điều này là đúng:

 • Bạn đã trễ trả tiền thuê nhà.

 • Bạn đã cho chủ nhà mình biết, bằng lời nói, hành động hoặc văn bản rằng bạn sẽ chuyển đi.

* Sẽ là bất hợp pháp nếu chủ nhà đưa vào trong thoả thuận thuê nhà rằng họ có thể lấy đi tài sản của bạn.

Nếu chủ nhà bạn lấy đồ của bạn đi, hãy liên lạc với chủ nhà bằng văn bản. Giữ lại một bản của lá thư đó. Nếu bạn không lấy lại được đồ của mình theo cách đó, bạn có thể đưa chủ nhà ra tòa để buộc chủ nhà trả lại đồ cho bạn. Thẩm phán có thể xử cho bạn được $500 cho mỗi ngày mà chủ nhà đã giữ đồ của bạn, lên tới tối đa $5,000.

Không. Chủ nhà không thể cho thuê bất động sản đang vi phạm các điều luật an toàn. Bạn có thể kiện nếu như bạn phát hiện ra là chủ nhà đã biết tại thời điểm cho bạn thuê rằng bất động sản đó đã vi phạm luật.

Chủ nhà của bạn không thể “trả đũa” (trả thù) bạn vì bạn làm một trong hai điều sau:

 • Thực hiện hành động pháp lý đối với chủ nhà của bạn.
 • Sử dụng các quyền của bạn, chẳng hạn như yêu cầu chủ nhà thông báo một cách thích hợp cho bạn trước khi vào nhà của bạn.

Một số ví dụ về các trường hợp trả đũa có thể xảy ra:

 • Ví dụ 1: Bạn đã báo cáo thành phố về một lỗ thủng lớn trên mái nhà của bạn. Thành phố thông báo cho chủ nhà của bạn rằng họ sẽ đến kiểm tra nơi ở của bạn. Sau đó, chủ nhà của bạn cho bạn biết rằng ông ấy sẽ tăng tiền thuê nhà.
 • Ví dụ 2: Bạn không có nước nóng. Bạn yêu cầu chủ nhà sửa máy nước nóng, chủ nhà chưa sửa hoặc thậm chí không trả lời bạn. Bạn liên lạc luật sư. Luật sư nói với chủ nhà rằng họ phải sửa máy nước nóng và rằng chủ nhà đã phạm luật vì không sửa chữa ngay lập tức. Sau đó, chủ nhà ngắt nguồn nhiệt của bạn, mặc dù nguồn nhiệt không cần sửa chữa.

Nếu chủ nhà có hành động gây bất lợi đối với bạn trong vòng 90 ngày kể từ ngày bạn đã thực hiện hành động pháp lý đối với họ, hành động đó có thể bị coi là hành động trả đũa và có thể là bất hợp pháp. Hãy trao đổi với luật sư nếu bạn cho rằng chủ nhà có thể đang trả đũa bạn một cách bất hợp pháp. Bạn có thể kiện.

Chủ nhà có thể từ chối nhận khoản thanh toán tiền thuê nhà của người thuê nhà bằng tiền mặt. Nếu chủ nhà có chấp nhận tiền thuê nhà bằng tiền mặt, chủ nhà phải đưa giấy biên nhận cho bạn.
Nếu bạn yêu cầu điều này, chủ nhà phải đưa cho bạn giấy biên nhận đối với mọi khoản thanh toán bạn trả cho chủ nhà.

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Tải Xuống | PDF In Được

Last Review and Update: May 16, 2023
Was this information helpful?
Back to top