Beddel amarka xanaanada ee aan waalidka saxda ahayn ama ka mas'uuliyadda yar si aad u soo ceshato carruurtaada

Fadlan ogow:

  • Qaybtan sharciga ayaa ah mid cusub oo weli soo hormareysa. Degmada aad u baahan tahay inaad ka xeraysato waxaa laga yaabaa inay leedahay dhaqan u gaar ah. Isku day inaad la hadasho qareen deegaanka ah oo yaqaan sharciga qoyska ka hor inta aanad waxna u gudbin maxkamada.

Dejiso | Daabac-saxibtinimo PDF

Hel Caawinaad Sharci

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Jan 06, 2022
Was this information helpful?
Back to top