Caawimaadda Guri ka saarida (Clark County)

Caawimaadda Kiro-bixinta

Rental Assistance Icon

Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo bixinta kirada? Ka codso caawimaad kiro-bixin halkan:

Council for the Homeless

  • (360) 695-9677

 

Qareenada

Lawyer Icon

Statewide Intake by Northwest Justice Project

  • Ka codso caawimaad sharci adigoo u maraya CLEAR*Online. Turjubaanno ayaa la heli karaa.

  • Haddii mulkiilaha gurigaagu kuugu hanjabayo inuu kaa saarayo guriga, ka wac Khadka Baaritaanka Difaaca Guri ka saarida halkaan 1-855-657-8387.

Clark County Volunteer Lawyers Program​​'s Housing Justice Project

 

Haddii aad xaq u leedahay, garyaqaan ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo talo sharci, kaa caawiyo inaad la gorgortanto mulkiilaha guriga, ama macquul ah inuu kuu gudbiyo barnaamijka gargaarka sharciga.

 

 

Gorgortan

People sitting at table icon

Community Mediation Services

Due to the high volume of calls, please contact via email or apply online.

 

 

Macluumaadka Maxkamadda (Codsiyada Turjubaan iyo ADA)

Courthouse Icon

Clark County Superior Court

1200 Franklin St
Vancouver, WA 98660

(564) 397-2292

 

Language access icon

Turjubaanka Maxkamada

Waxaad xaq u leedahay turjubaan. Weydiiso maxkamadda turjubaan sida ugu dhakhsiyaha badan. Maxkamaddu waa inay keentaa turjubaan oo ay bixisaa lacagtiisa. Uma baahnid inaad la timaado turjubaan.

 

Haddii uusan joogin turjubaan xilliga dhageysiga dacwaddaada, u sheeg taasi xaakinka:

“I need an interpreter in my language. If I cannot have an interpreter today then I need a 'continuance' until the Court provides me an interpreter.”

  • “Waxaan ubaahanahay turjubaan ku hadla luuqadeyda. Haddii aanan heli karin turjubaan maanta markaa waxaan u baahanahay 'dib-u-dhigid' ilaa Maxkamaddu iiga keento turjubaan.”

 

Haddii Maxkamaddu diido inay kuu keento tarjumaan, ka dalbo caawimaad sharci halkan Northwest Justice Project.

 

Person in Wheelchair Icon

Codsiga ADA ee Maxkamadda (Sharciga Naafada Mareykanka)

Waxaad xaq u leedahay soo dhaween macquul ah oo khusaysa naafonimadaada. Ka codso Maxkamadda foomka codsiga. Isku day inaad tani sameyso sida ugu dhakhsaha badan kahor dhageysiga dacwadaada. 

 

Haddii maxkamaddu diido codsigaaga hoy macquul ah, la hadal qareen isla markiiba. Ka codso caawimaad sharci halkan Northwest Justice Project.

 

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Back to top