powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Financial Assistance Available for Immigrant Households affected by COVID Pandemic (Somali)

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
English
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 官話
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Macluumaad

Qoysaska soogalaytiga/muhaajiriinta ee deggan Washington ee uu saameeyey cudurkan fidaya ee Corona waxa suurtagal ah in ay u qalmaan taageero dhaqaale oo ay ka helayaan barnaamijka cusub ee Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund. Waad soo codsan kartaa illaa Bisha Laba iyo Tobnaad 6 deeda lacag toos ah oo qoyskiiba la siinayo ilaa $3,000. Wax ka ogow sanduuqan gargaarka halkana ka codso:www.immigrantreliefwa.org

Last Review and Update: Oct 25, 2020
YouTube