powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Cod ma aan bixin karaa?

Authored By: ACLU
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Oromo / ኦሮምኛ
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Qafka waxaa ka luma xaqa inuu cod bixin karo hadii dembi ah felony lagu cadeeyo marka la eego sharciga gobolka Washington. Qofka ma codeyn karo intuu xirin yahay, ama ha u xirnaado gobolka ama dowlada federaalka. Xaqa cod bixinta waa kuu soo noqon markii lagu soo sii daayo oo aad dhamaysato xabsiga. Warqadaan hoosteeda waxay ku sharaxi sida loo soo ceshado xaqa cod bixinta hadii dembi lagugu xukumo.

Last Review and Update: Sep 24, 2018