Skip to main content

Cod ma aan bixin karaa?

Authored By: ACLU

Qafka waxaa ka luma xaqa inuu cod bixin karo hadii dembi ah felony lagu cadeeyo marka la eego sharciga gobolka Washington. Qofka ma codeyn karo intuu xirin yahay, ama ha u xirnaado gobolka ama dowlada federaalka. Xaqa cod bixinta waa kuu soo noqon markii lagu soo sii daayo oo aad dhamaysato xabsiga. Warqadaan hoosteeda waxay ku sharaxi sida loo soo ceshado xaqa cod bixinta hadii dembi lagugu xukumo.

Last Review and Update: Jan 06, 2022
Was this information helpful?
Back to top