Skip to main content

Iluuji jerbal eo aõ. Ewõr ke jabdewõt jikin jerbal en aõ ej muri wõt kake ñan ña? Ewõr ke jabdewõt aõ muri ñan er?

Back to top