Ang mga suspendidong lisensiya sa pagmamaneho dahil sa hindi pagbabayad ng multa sa paglabag sa batas-trapiko ay maaari nang mabawi sa ilalim ng bagong utos ng hukuman

Pakitandaan:

  • Basahin lang ito kung naninirahan ka sa estado ng Washington.

Humingi ng Tulong na Pambatas

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

I-download | Printer-friendly na PDF

Last Review and Update: May 26, 2022
Was this information helpful?
Back to top