Waxaan ku noolahay goobaha guryaha la sameeyay/guurguura. Miyaa ninka goobta lihi/kireeyuhu kiro iga qaadayaa, oo taasina badantahay?

Please Note:

  • Akhri macluumaadkaan kaliya haddii aad ku nooshahay gobolka Washington.
  • Sharciga barabixinta waxa lagu wadaa in la badalo. Ka akhri waxyaabo ku saabsan isbadaladii u dambeeyay WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Hadii mulkiilahaagu uu waajahayo inuu ku saaro, wac 1-855-657-8387 AMA si onlaayn ah u codso nwjustice.org/apply-online.
  • Waxaad dhammaan waraaqaha xaqiiqda ah ee aan ku lifaaqno ka heli kartaa halkan WashingtonLawHelp.org.

Ka hel caawimaad sharci halkan:

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Sep 16, 2021
Was this information helpful?
Back to top