powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Tôi sống trong khu nhà lắp ráp/nhà di động. Chủ khu nhà/chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà không, và tăng nhiều như vậy được không?

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Tagalog / Pilipino
Ukrainian / Українська
Chinese (Traditional) / 中文
Chinese (Simplified) / 简体中文

I live in a manufactured/mobile home park. Can the park owner/landlord raise the rent, and by that much? (Vietnamese) #6512VI

Contents

Xin lưu ý:

  • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington.
  • Luật trục xuất tiếp tục thay đổi. Vui lòng đọc những thay đổi mới nhất trong luật này tại WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Nếu chủ nhà đang đe dọa đuổi quý vị, hãy sử dụng Trình Hỗ Trợ Bảo Vệ Khỏi Trục Xuất  tại WashingtonLawHelp.org HOẶC đăng ký nhận hỗ trợ trực tuyến tại nwjustice.org/apply-online.
  • Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tờ thông tin mà chúng tôi liên kết tại đây tại WashingtonLawHelp.org.

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Tải xuống

Last Review and Update: Sep 16, 2021