አከራዬ የኪራይ ክፍያ እንድከፍል ወይም ቤቱን እንድለቅ የ14 ቀናት ማስታወቂያ ሰጥቶኛል

እባክዎ ያስታውሱ፡

  • ይህን በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ያንብቡ።
  • ከቤት የማስወጣት ሕግ መቀየሩን ቀጥሏል። በህጉ ላይ ስላደረጉት የቅርብ ጊዜ ለውጦች በ WashingtonLawHelp.org/resource/evictionላይ ያንብቡ
  • ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ተከራዮች ፍርድ ቤት የማስወጣት ክርክር ከመጀመሩ በፊት ያለ ክፍያ ጠበቃ የማግኘት መብት አላቸው። ለዚህ ብቁ እሆናለሁ ብለው ካሰቡ ለከመኖሪያ ቤት መፈናቀልን መከላከያ ማጣሪያ መስመራችን በ1-855-657-8387 ይደውሉ ወይም በኦንላይን በ nwjustice.org/apply-online ያመልክቱ።

ይጫኑ | ለአታሚ ተስማሚ PDF

የህግ ድጋፍ ያግኙ

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Mar 15, 2022
Was this information helpful?
Back to top