Pampublikong Pagtulong ng Washington para sa mga Biktima ng Trafficking

Authored By: Northwest Justice Project

Washington Public Assistance for Victims of Trafficking (Tagalog) #7933TA

Pakitandaan:

  • Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.

I-download | Printer-friendly na PDF

Humingi ng Tulong na Pambatas

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Aug 30, 2022
Was this information helpful?
Back to top