powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Somali / Soomaali

LawHelp Washington waxay bixisaa macluumaad sharci oo bilaash ah iyo macluumaadka xiriirka ee hay'adaha gargaarka sharciga ee gobolka Washington.

Ka dooro mowduuc hoosta si aad u aragto ilaha ku qoran af-soomaaliga.

Booqo Mashruuca Cadaaladda Waqooyi Galbeed (NJP) si aad u ogaato sida loo helo caawimaad xagga sharciga ah.