Faatonuga o puipuiga: E mafai ona fesoasoani le faiga fa'aletulafono e puipuia a'u?

Faamolemole Maitau:

  • Faitau na’o lenei pe afai o lo'o e nofo i totonu pe e le'i leva ona o'o ia oe sauaga faaleaiga, fa'alavelave, po'o le tulituliloa i le Setete o Uosigitone.
  •  Afai o e feagai neima sauaga faaleaiga, fa’asoesa, sauaga tau feusuaiga, po'o le tuliloaina, sa’ili se fesoasoani mai lou toomaga o sauaga faalaiga ile lotoifale. O apitaga e maua ai fuafuaga mo le saogalemu, apitaga lē tumau, fautua fa'aletulafono, faufautua, ma isi auaunaga. Ina ia maua le polokalame e lata ane ia te oe, valaau le  Laina o Sauaga Fa'aleaiga  i le 800-799-7233 pe tesi le upu “START” i le 88788.

Kopi pe pu’e lomiga | Lolomi-Faafaigofie PDF

Saili se Fesoasoani Faaletulafono

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Dec 22, 2022
Was this information helpful?
Back to top