powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp!

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Tagalog / Pilipino
Ukrainian / Українська
Chinese / 中文

Hãy tìm hiểu về lệnh hoãn trục xuất của tiểu bang và liên bang, đồng thời biết cần làm gì nếu chủ nhà đang cố gắng trục xuất quý vị ra khỏi căn hộ. Facing Eviction? Get Help! (Vietnamese)

Contents

Thông tin

 

 

Lệnh hoãn trục xuất sẽ tạm dừng hầu hết, chứ không phải toàn bộ các vụ trục xuất cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Theo lệnh trục xuất của tiểu bang và liên bang, từ giờ cho đến lúc đó, chủ nhà không được phép trục xuất quý vị nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vì các lý do liên quan đến COVID-19.

Quý vị vẫn có thể bị trục xuất nếu quý vị gây ra mối nguy cơ lớn và ngay lập tức, de dọa đến sức khỏe, sự an toàn và tài sản.

Chủ nhà của quý vị cũng có thể cố gắng trục xuất quý vị vì họ muốn bán hoặc chuyển vào ở trong căn hộ cho thuê đó. Quyền hoãn trục xuất của liên bang có khả năng bảo vệ quý vị khỏi điều này.

  • Hoãn trục xuất không có nghĩa là quý vị không nợ tiền thuê nhà!
  • Nếu quý vị không trả tiền thuê nhà thì sau này, số tiền nợ của quý vị sẽ tăng lên!
  • Quý vị có thể bị trục xuất sau ngày 30 tháng 6 năm 2021 Mười Hai nếu quý vị không trả tiền thuê nhà ngay bây giờ!

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài Đại dịch Vi-rút Corona (COVID-19): Chỉ có một số lý do cho phép chủ nhà có thể trục xuất quý vị ngay lúc này.

Nếu chủ nhà cố tình trục xuất quý vị, hãy cố gắng yêu cầu hỗ trợ pháp lý ngay lập tức. Hãy chọn quận của quý vị ở bên dưới.

Nếu quý vị không thể trả toàn bộ tiền thuê nhà, chủ nhà của quý vị nên đề xuất kế hoạch thanh toán hợp lý. Hãy thảo luận với chủ nhà về kế hoạch bằng văn bản. Đọc bài Đại dịch Vi-rút Corona (COVID-19): Tôi có nên tham gia kế hoạch hoàn trả tiền thuê nhà với chủ nhà không?

Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp

Quý vị sống tại quận nào?

 

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Tải xuống đồ họa thông tin

Tài Nguyên Khác

Quý vị không tìm thấy thông tin mình cần? Hãy truy cập trang Lĩnh vực chủ đề trục xuất của chúng tôi để biết tất cả thông tin về trục xuất tại tiểu bang Washington.

Last Review and Update: Mar 22, 2021