powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp!

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Tagalog / Pilipino
Ukrainian / Українська
Chinese (Traditional) / 中文

Hãy tìm hiểu về lệnh hoãn trục xuất của tiểu bang và liên bang, đồng thời biết cần làm gì nếu chủ nhà đang cố gắng trục xuất quý vị ra khỏi căn hộ. Facing Eviction? Get Help! (Vietnamese)

Contents

Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp

Quý vị sống tại quận nào?

 

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Tài Nguyên Khác

Quý vị không tìm thấy thông tin mình cần? Hãy truy cập trang Lĩnh vực chủ đề trục xuất của chúng tôi để biết tất cả thông tin về trục xuất tại tiểu bang Washington.

Last Review and Update: Jul 19, 2021