Chủ Nhà Vừa Gửi Cho Tôi Thông Báo 90 Ngày

Thông tin

 

*Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington. Luật có thể khác ở các tiểu bang khác.

 

 • Lệnh hoãn trục xuất của tiểu bang Washington đã kết thúc vào ngày 30 tháng 6, 2021. Nhưng vẫn còn những biển pháp bảo vệ của liên bang và tiểu bang cho những người còn thiếu tiền thuê nhà do COVID-19. Hãy đọc về những sự thay đổi mới nhất trong luật pháp tại WashingtonLawHelp.org/resource/eviction

 • Luật mới rất phức tạp. Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu luật mới có áp dụng đối với quý vị hay không.

 • Nếu chủ nhà đang đe dọa sẽ trục xuất quý vị, hãy sử dụng Trình Hỗ Trợ Bảo Vệ Khỏi Trục Xuất HOẶC đăng ký nhận hỗ trợ trực tuyến tại nwjustice.org/apply-online.

 

Tôi sống ở tiểu bang Washington, tôi có nên đọc tài liệu này không?

, nếu quý vị đang thuê nhà và quý vị vừa nhận được Thông Báo Chấm Dứt Thuê Nhà Hạn trong 90 Ngày (hoặc Thông Báo 90 Ngày để Dọn Ra).  

Không, nếu quý vị đang sống trong ngôi nhà di động do chính mình sở hữu và thuê lô đất đó. Vui lòng đọc  Chủ Nhà Vừa Đe Dọa Trục Xuất Tôi khỏi Khu Nhà Lắp Ráp/Nhà Di Động của Tôi và trao đổi ngay với luật sư. Thông tin liên lạc ở bên dưới.

 

Quý vị sẽ tìm hiểu được gì khi đọc tài liệu này?

 • Thông báo này là gì

 • Phải làm gì nếu quý vị nhận được thông báo này từ chủ nhà của mình

 • Quý vị có thể nhận hỗ trợ pháp lý ở đâu

 

Thông Báo 90 Ngày là gì?

Đó là cảnh báo từ chủ nhà của quý vị. Đây là thời điểm khi chủ nhà có thể gửi Thông Báo 90 Ngày cho quý vị:

 • Chủ nhà của quý vị muốn dọnvào nhà đang cho thuê (hoặc có một thành viên gia đình ruột thịt dọn vào). Nếu chủ nhà kết thúc hợp đồng thuê nhà bằng kiểu thông báo này, nhưng sau đó không thực sự dọn vào nhà đang cho thuê, quý vị có thể đang gặp phải trường hợp bị trục xuất bất hợp pháp.

 • Chủ nhà của quý vị muốn bán nhà đang cho thuê. Nếu chủ nhà kết thúc hợp đồng thuê nhà bằng kiểu thông báo này, nhưng sau đó không thực sự bán căn nhà, quý vị có thể đang gặp phải trường hợp bị trục xuất bất hợp pháp. (Điều này không áp dụng đối với các tòa nhà chung cư.)

 

Thông báo chấm dứt hợp đồng có cần được gửi theo một cách thức nhất định nào không?

. Chủ nhà (hoặc nhân viên của họ hoặc một người lớn khác) có thể “đích thân thông báo cho” quý vị tại nhà bằng cách trao cho quý vị thông báo. Chủ nhà cũng có thể trao thông báo này cho một người lớn hoặc một thanh niên khác đang sống cùng quý vị. Chủ nhà cũng có thể dán thông báo trên cửa nhà của quý vị, nhưng sau đó họ vẫn phải gửi một bản sao của thông báo qua đường bưu điện cho quý vị.

*Thông báo không cần phải công chứng.

 

Chủ nhà có thể trục xuất tôi chỉ bằng cách đưa cho tôi thông báo này không?

Không. Luật Washington không cho phép chủ nhà trục xuất người thuê nhà mà không tuân theo quá trình trục xuất phù hợp của tòa án. Chủ nhà phải cung cấp cho quý vị một thông báo "chấm dứt" bằng văn bản phù hợp trước khi bắt đầu một vụ kiện trục xuất. Thông Báo 90 Ngày là một trong những kiểu thông báo này.

Nếu quý vị vẫn ở tại địa điểm thuê sau 90 ngày, chủ nhà có thể bắt đầu một vụ kiện trục xuất.

Chủ nhà phải giao các tài liệu về vụ kiện cho quý vị và thắng vụ kiện đó. Tại phiên tòa, thẩm phán phải ký vào lệnh để chỉ đạo cảnh sát quận trục xuất quý vị. Chỉ có cảnh sát quận mới có thể chính thức trục xuất quý vị hoặc thay đổi khóa tại địa điểm cho thuê.

 

Tôi đã nhận được Thông Báo 90 Ngày. Chủ nhà cho biết rằng họ đang chuẩn bị bán nhà này. Nhưng sau đó tôi lại thấy nhà này được đăng trực tuyến dưới dạng cho thuê lại! Chủ nhà sẽ cho người khác thuê khi tôi rời đi.

Quý vị có thể tranh luận tại vụ kiện trục xuất tại tòa án. Hãy trao đổi ngay với luật sư. Quý vị sẽ có thể cần chứng minh trước tòa. Điều này nghĩa là cần đưa ra bằng chứng trước tòa chứng minh chủ nhà không có ý định bán nhà đó. Cũng có thể nhờ các nhân chứng có hiểu biết cá nhân về điều này đứng ra làm chứng. Luật sư có thể giúp quý vị những điều này. Xem thông tin liên lạc bên dưới.

*Đọc Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Phiên Tòa hoặc Phiên Xử để biết quý vị cần phải làm gì để đấu tranh với vụ kiện trục xuất.

 

Cũng tình huống tương tự như trên, ngoại trừ việc tôi đã dọn đi ngay sau khi nhận được Thông Báo.

Nếu chủ nhà không đăng hoặc quảng cáo bán nhà đó với giá hợp lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị dọn đi, quý vị có thể đang gặp phải trường hợp bị trục xuất bất hợp pháp. Hãy trao đổi với một luật sư. Xem thông tin liên lạc bên dưới.

Quý vị cũng có thể gặp phải trường hợp bị trục xuất bất hợp pháp nếu, trong vòng 90 ngày sau khi quý vị dọn đi hoặc ngày mà nhà đó được rao bán, tùy theo thời điểm nào muộn hơn, chủ nhà đã quyết định không bán nhà nữa, cho thuê lại hoặc làm bất cứ điều gì khác chứng tỏ rằng họ sẽ không bán.

 

Tôi đã nhận được Thông Báo 90 Ngày. Thông báo cho biết chủ nhà muốn sống tại nhà đang cho thuê. Tôi đã dọn đi khoảng hai tuần sau đó. Khoảng một vài tháng sau đó, tôi đã đi qua nơi này và tôi thấy nơi này vẫn còn trống. 

Nếu chủ nhà hoặc thành viên gia đình ruột thịt không sống trong nhà đó ít nhất 60 ngày trong 90 ngày kể từ khi quý vị dọn ra, quý vị có thể đang gặp phải trường hợp bị trục xuất bất hợp pháp. Hãy trao đổi với luật sư.  

 

Nhận Hỗ Trợ Pháp Lý

 • Sống Ngoài Quận King: Gọi tới Đường Dây Nóng của CLEAR theo số 1-888-201-1014 vào các ngày trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa.

 • Sống Tại Quận King: Gọi tới 2-1-1 để được giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ pháp lý vào các ngày trong tuần từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều.

 • Những Người từ 60 tuổi Trở Lên có thể gọi cho CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111 (toàn tiểu bang).

 • Những người gọi bị khiếm thính, nghe khó hoặc bị hạn chế khả năng nói có thể gọi cho CLEAR hoặc 211 (hoặc gọi tới số điện thoại miễn phí 1-877-211-9274) bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp tuỳ chọn của quý vị.

 • Nộp đơn trực tuyến với CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help

CLEAR và 211 sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí.

 

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Back to top